OHIRKO - Doradztwo i obsługa BHP

Aktualności z działu PPOŻ

Próbna ewakuacja w firmie JCommerce

Próbna ewakuacja w firmie JCommerce

W lipcu w firmie JCommerce w Katowicach odbyła się próbna ewakuacja z naszym udziałem. Wspólnie z koordynatorami ds. ewakuacji opracowaliśmy wcześniej scenariusz ćwiczeń oraz poinformowaliśmy o tym fakcie Państwową Straż Pożarną. Uczestnicy próbnej ewakuacji w sposób bardzo płynny opuszczali pomieszczenia kierując się w stronę wyjścia ewakuacyjnego, a następnie punktu zbiórki.


Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

W lipcu opracowaliśmy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Siedziby Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Budynku użyteczności publicznej Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dla Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu. Celem opracowania instrukcji jest zapewnienie maksymalnej ochrony pracowników oraz osób przebywających w danym obiekcie.


Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowaliśmy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Fabryki Kosmetyków HEAN w Krakowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. W instrukcjach umieszczono graficzne plany ewakuacyjne. Instrukcje określają zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazują obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej


powrót do wszystkich aktualności

Klienci

Nebosh

NEBOSH, IOSH, IEMA, CIEH

Oświata

Rozwiązania dla oświaty