HACCP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ

I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

DLA KOGO?
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
wprowadzenie i dokumentowanie systemu HACCP jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów mających kontakt z żywnością
– m.in. stołówek, zakładów produkcyjnych, restauracji, barów, sklepów i magazynów spożywczych, itp.

HACCP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ

I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

DLA KOGO?
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
wprowadzenie i dokumentowanie systemu HACCP jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów mających kontakt z żywnością
– m.in. stołówek, zakładów produkcyjnych, restauracji, barów, sklepów i magazynów spożywczych, itp.

HACCP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ

I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

DLA KOGO?
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
wprowadzenie i dokumentowanie systemu HACCP jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów mających kontakt z żywnością
– m.in. stołówek, zakładów produkcyjnych, restauracji, barów, sklepów i magazynów spożywczych, itp.

obowiązek wdrożenia

haccp

Każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym ma obowiązek nie tylko wdrożenia systemu HACCP ale także szkolenia swoich pracowników.

Pamiętając, że przykład idzie z góry, również Pracodawca i osoby kierujące pracownikami, powinny w takich szkoleniach uczestniczyć.

nasza oferta

co OFERUJEMY

  • Przeprowadzenie wstępnego przeglądu zakładu pracy (rozpoznanie potrzeb zakładu, poznanie jego specyfiki, przegląd aktualnej dokumentacji);
  • opracowanie kompletnej dokumentacji: Księga HACCP, dokumenty Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej (GMP/GHP), wszelkie niezbędne procedury, instrukcje,
  • zarządzenia;
  • szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP;
  • okresowe przeglądy, audity systemu HACCP w zakładzie.

Wdrożony system HACCP NIE może być traktowany jako stała,

raz opracowana dokumentacja.

Doskonałym przykładem może być tu audyt systemu HACCP i współpraca z taką firmą jak firmy Fattorie del Duca Sp. z o.o..

Audyt ma za zadanie potwierdzić zgodności założeń związanych z efektywnością wdrożonego przez nas wcześniej systemu.

Wdrożony system HACCP NIE może być traktowany jako stała,

raz opracowana dokumentacja.

Doskonałym przykładem może być tu audyt systemu HACCP i współpraca z taką firmą jak firmy Fattorie del Duca Sp. z o.o..

Audyt ma za zadanie potwierdzić zgodności założeń związanych z efektywnością wdrożonego przez nas wcześniej systemu.