OHIRKO - Doradztwo i obsługa BHP

Oferta

BHP

Oferujemy obsługę kompleksową BHP, jak również zlecenia jednorazowe m.in.: szkolenia, przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ocenę ryzyka zawodowego,instrukcje stanowiskowe. Oprócz tego prowadzimy szybkie usługi działające na zasadzie Pogotowia BHP. We współpracy z akredytowanymi laboratoriami organizujemy pomiary środowiska pracy.
więcej informacji


HACCP

Wprowadzenie i dokumentowanie Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów mających kontakt z żywnością. Oferujemy przeprowadzenie wstępnego przeglądu zakładu pracy, opracowanie kompletnej dokumentacji, szkolenie pracowników i kierownictwa, a także okresowe przeglądy, audity systemu HACCP w zakładzie.
więcej informacji


Pierwsza pomoc

Nasza oferta obejmuje szkolenie z pierwszej pomocy przedmedyczne. Profesjonalne zajęcia prowadzimy w atrakcyjny sposób. Pamiętajmy, że do właściwego udzielania pierwszej pomocy konieczne jest nabycie umiejętności. Oferujemy zatem Państwu połączenie teorii z praktycznymi działaniami ratowniczymi.
więcej informacji


PPOŻ

Oferujemy profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z najnowszymi przepisami. Organizujemy szkolenia przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe.
więcej informacji


E-learning

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy rozwiązanie, które wykorzystując najnowocześniejsze technologie, skutecznie realizuje obowiązek okresowego szkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministra Gospodarki i Pracy. więcej informacji

Klienci

Nebosh

NEBOSH, IOSH, IEMA, CIEH

Oświata

Rozwiązania dla oświaty