OHIRKO - Doradztwo i obsługa BHP

PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

W ramach doradztwa ppoż. zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach związanych z ochroną przeciwpożarową.


Szkolenia PPOŻ

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych.

Pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie pożaru. Firma, by wypełnić ten obowiązek musi wyznaczyć i skierować swojego pracownika na odpowiednie szkolenie.


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z najnowszymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w naszym wykonaniu jest dostosowana do specyfiki obiektu i zawiera:

  • plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych;
  • plany ewakuacji;
  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych;
  • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
  • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Profesjonalnie wykonana oraz wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, obniża ryzyko powstania pożaru, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, zapewnia komfort właścicielowi/ zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.Zapytaj o ofertę

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas lub zadzwoń: 609 673 387

* Pola obowiązkowe

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.ohirko.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Klienci

Nebosh

NEBOSH, IOSH, IEMA, CIEH

Oświata

Rozwiązania dla oświaty