OHIRKO - Doradztwo i obsługa BHP

Szkolenia

NEBOSH

Aby podjąć pracę behapowca (H&S Specialist/Advisor) w jakimś kraju, gdzie językiem kontraktowym jest angielski, nie wystarczy dyplom nawet z tłumaczeniem. Trzeba mieć świadectwo wiedzy wystawione przez NEBOSH.
więcej informacji


IOSH

IOSH jest największą na świecie organizacją grupującą specjalistów H&S. IOSH promuje ochronę przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami w miejscach pracy przygotowując certyfikowane egzaminem kursy. Między innymi: managing safely i working safely.
więcej informacji


IEMA

Osoby posiadające członkowstwo w IEMA (które uzyskuje się niejako z automatu po zdaniu egzaminu) mają zdecydowanie większe szanse przy poszukiwaniu zatrudnienia w branży Environment a także łatwiejszą ścieżkę awansu w takich strukturach.
więcej informacji


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), dzięki któremu pracodawca może uzyskać dofinansowanie kształcenia pracowników.
więcej informacji

Klienci

Nebosh

NEBOSH, IOSH, IEMA, CIEH

Oświata

Rozwiązania dla oświaty