Wyjątkowe doświadczenie.

BHP w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych.

Szkoła, przedszkole, liceum czy zespoły szkolne – to miejsca,
w których bezpieczeństwo dzieci
 i młodzieży postawione jest na pierwszym planie.

Wyjątkowe doświadczenie.

BHP w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych.

Szkoła, przedszkole, liceum czy zespoły szkolne – to miejsca,
w których bezpieczeństwo dzieci
 i młodzieży postawione jest na pierwszym planie.

Wyjątkowe doświadczenie.

BHP w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych.

Szkoła, przedszkole, liceum czy zespoły szkolne – to miejsca,
w których bezpieczeństwo dzieci
 i młodzieży postawione jest na pierwszym planie.

zaufaj naszemu wyjątkowemu doświadczeniu

bezpieczeństwo dzieci

zaufaj naszemu wyjątkowemu doświadczeniu

bezpieczeństwo dzieci

Często zapominamy, że jest to również wyjątkowe i trudne miejsce pracy. Jednostka oświatowa (tak publiczna jak i prywatna) musi zapewniać zdwojone normy bezpieczeństwa dla dzieci. 


Powinna również gwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla nauczycieli, techników, osób utrzymujących czystość i porządek czy pracowników kuchni. 


Z nimi także wiążą się obowiązki dla dyrektora szkoły.

Często zapominamy, że jest to również wyjątkowe i trudne miejsce pracy. Jednostka oświatowa (tak publiczna jak
 i prywatna) musi zapewniać zdwojone normy bezpieczeństwa dla dzieci. 

Powinna również gwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla nauczycieli, techników, osób utrzymujących czystość i porządek czy pracowników kuchni. 

Z nimi także wiążą się obowiązki dla dyrektora szkoły.

jeszcze nigdy bezpieczeństwo
nie było tak ważne
jak dziś

jeszcze nigdy bezpieczeństwo
nie było tak ważne
jak dziś

jeszcze nigdy bezpieczeństwo
nie było tak ważne
jak dziś

wiemy jak zadbać o bezpieczeństwo oświaty

bezpieczeństwo pracowników

To samo dotyczy pracowników, narażonych tak na urazy jaki i choroby zawodowe. Ich szczególna rola rodzi szczególne wymagania.

Do tego dochodzą Obowiązkowe Przeglądy BHP obiektów, dodatkowa dokumentacja związana z ryzykiem zawodowym, coroczne analizy stanu BHP, instrukcje bezpieczeństwa, nie zapominając o wciąż obowiązkowych Szkoleniach BHP.

To samo dotyczy pracowników, narażonych tak na urazy jaki
 i choroby zawodowe. Ich szczególna rola rodzi szczególne wymagania.

Do tego dochodzą Obowiązkowe Przeglądy BHP obiektów, dodatkowa dokumentacja związana
 z ryzykiem zawodowym, coroczne analizy stanu BHP, instrukcje bezpieczeństwa, nie zapominając
o wciąż obowiązkowych
Szkoleniach BHP.

SPECYFIKA PROBLEMÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH JEST NA TYLE DUŻA, ŻE kluczowe jest tutaj

szerokie doświadczenie w tej wąskiej dziedzinie.

SPECYFIKA PROBLEMÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH JEST NA TYLE DUŻA, ŻE kluczowe jest tutaj

szerokie doświadczenie w tej wąskiej dziedzinie.

SPECYFIKA PROBLEMÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH JEST NA TYLE DUŻA, ŻE kluczowe jest tutaj

szerokie doświadczenie w tej wąskiej dziedzinie.

doświadczenie, któremu można zaufać

lata doświadczenia

Firma Ohirko.pl Adam Ohirko przez ostatnie 10 lat zebrała niebywałe doświadczanie obsługując przeszło 300 jednostek na terenie Krakowa i okolic.

Jeżeli jako Dyrektor – masz świadomość ciążącej odpowiedzialności wynikającej z rozległego labiryntu przepisów prawa, – proponujemy zaufać Panu Adamowi Ohirko i jego wyjątkowej ekipie.

Jesteśmy wsparciem, na którym można się oprzeć.

Firma Ohirko.pl Adam Ohirko przez ostatnie 10 lat zebrała niebywałe doświadczanie obsługując przeszło 300 jednostek na terenie Krakowa
 i okolic.

Jeżeli jako Dyrektor – masz świadomość ciążącej odpowiedzialności wynikającej z rozległego labiryntu przepisów prawa, – proponujemy zaufać Panu Adamowi Ohirko i jego wyjątkowej ekipie.

Jesteśmy wsparciem, na którym można się oprzeć.