Dlaczego Kontroler przyszedł właśnie do Ciebie?  

Kontrola PIP

Brzmi poważnie i jest poważnie. Państwowa Inspekcja Pracy to policja pracy.  

Dlaczego Kontroler przyszedł właśnie do Ciebie?  

Kontrola PIP

Brzmi poważnie i jest poważnie. Państwowa Inspekcja Pracy to policja pracy.  

Dlaczego Kontroler przyszedł właśnie do Ciebie?  

Kontrola PIP

Brzmi poważnie i jest poważnie. Państwowa Inspekcja Pracy to policja pracy.  

Brzmi poważnie i jest poważnie.

Co wolno Kontrolerowi?

Brzmi poważnie i jest poważnie.

Co wolno Kontrolerowi?

kontroler pip:

aaZasób 8

może przyjść bez zapowiedzi

aaZasób 8

może kontrolować Twoją firmę, bez Twojej obecności 

aaZasób 8

może przesłuchiwać Twoich pracowników 

aaZasób 8

może ustalać tożsamość Twoich pracowników  żądać okazania dowodu osobistego 

aaZasób 8

może przeglądać akta osobowe i dokumenty powiązane 

PIP działa często w trybie doraźnym. Zostaje „życzliwie” poinformowany. Kontroler PIP przy okazji sprawdza cały obszar działania Twojej firmy.

300389-P7HBR2-492
300389-P7HBR2-492

kontroler pip:

może przyjść bez zapowiedzi

może kontrolować Twoją firmę, bez Twojej obecności 

może przesłuchiwać Twoich pracowników 

może ustalać tożsamość Twoich pracowników  żądać okazania dowodu osobistego 

może przeglądać akta osobowe i dokumenty powiązane 

PIP działa często w trybie doraźnym. Zostaje „życzliwie” poinformowany. Kontroler PIP przy okazji sprawdza cały obszar działania Twojej firmy.

kontroler pip:

może przyjść bez zapowiedzi

może kontrolować Twoją firmę, bez Twojej obecności 

może przesłuchiwać Twoich pracowników 

może ustalać tożsamość Twoich pracowników  żądać okazania dowodu osobistego 

może przeglądać akta osobowe i dokumenty powiązane 

PIP działa często w trybie doraźnym. Zostaje „życzliwie” poinformowany. Kontroler PIP przy okazji sprawdza cały obszar działania Twojej firmy.

300389-P7HBR2-492

JEŻELI SPODZIEWASZ SIĘ KONTROLI PIP LUB KONTROLA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA - ZADZWOŃ !

JEŻELI SPODZIEWASZ SIĘ KONTROLI PIP LUB KONTROLA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA - ZADZWOŃ !

JAK POMOŻEMY TWOJEJ FIRMIE?

Dzięki naszemu wsparciu unikniesz kosztownych błędów w czasie kontroli PIP. 

Umiejętna współpraca z organem kontrolnym wsparta naszym doświadczeniem pozwoli Ci ograniczyć trudności do minimum.

Opór w takiej sytuacji zawsze skończy się źle. Gdy sprawa trafi do sądu – PIP zawsze wygra. Za utrudnienie kontroli grozi kara do 3 lata pozbawienia wolności. W najgorszym przypadku Kontroler PIP ma uprawnienie do zamknięcia przedsiębiorstwa. Od tego jaki będzie wynik kontroli zależy przyszłość Twojego biznesu. 

ico_asdadaZasób 11

JAK POMOŻEMY TWOJEJ FIRMIE?

Dzięki naszemu wsparciu unikniesz kosztownych błędów w czasie kontroli PIP. 

Umiejętna współpraca z organem kontrolnym wsparta naszym doświadczeniem pozwoli Ci ograniczyć trudności do minimum.

Opór w takiej sytuacji zawsze skończy się źle. Gdy sprawa trafi do sądu – PIP zawsze wygra. Za utrudnienie kontroli grozi kara do 3 lata pozbawienia wolności. W najgorszym przypadku Kontroler PIP ma uprawnienie do zamknięcia przedsiębiorstwa. Od tego jaki będzie wynik kontroli zależy przyszłość Twojego biznesu. 

ico_asdadaZasób 11
sliderZasób 1

Przygotujemy Twoją firmę na spodziewaną REKONTROLĘ

Przygotujemy Twoją firmę na spodziewaną REKONTROLĘ

Przygotujemy Twoją firmę na spodziewaną REKONTROLĘ

PO KONTROLI POMOŻEMY CI ZREALIZOWAĆ:

Po kontroli pomożemy Ci zrealizować: 

  • DECYZJE ustne – do natychmiastowego wykonania 
  • NAKAZY – ze ściśle określonymi terminami wykonania 
  • WYSTĄPIENIA – wytyczne na przyszłość 

Następnie o realizacji w formie pisemnej musisz powiadomić Kontrolera PIP.  

Od tego zależy przyszłość Twojego biznesu. 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 225 §2 Kodeksu Karnego, kto udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

16904

PO KONTROLI POMOŻEMY CI ZREALIZOWAĆ:

Po kontroli pomożemy
 
Ci zrealizować: 

  • DECYZJE ustne – do natychmiastowego wykonania 
  • NAKAZY – ze ściśle określonymi terminami wykonania 
  • WYSTĄPIENIA – wytyczne na przyszłość 

Następnie o realizacji w formie pisemnej musisz powiadomić Kontrolera PIP.  

Od tego zależy przyszłość Twojego biznesu. 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 225 §2 Kodeksu Karnego, kto udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

16904

PO KONTROLI POMOŻEMY CI ZREALIZOWAĆ:

Po kontroli pomożemy
 
Ci zrealizować: 

  • DECYZJE ustne – do natychmiastowego wykonania 
  • NAKAZY – ze ściśle określonymi terminami wykonania 
  • WYSTĄPIENIA – wytyczne na przyszłość 

Następnie o realizacji w formie pisemnej musisz powiadomić Kontrolera PIP.  

Od tego zależy przyszłość Twojego biznesu. 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 225 §2 Kodeksu Karnego, kto udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

16904