wszystko jest dobrze póki jest dobrze

Szkolenia Obowiązkowe

Szkolenia obowiązkowe Pracowników zabezpieczają także Ciebie, Pracodawco. 

wszystko jest dobrze póki jest dobrze

Szkolenia Obowiązkowe

Szkolenia obowiązkowe Pracowników zabezpieczają także Ciebie, Pracodawco. 

wszystko jest dobrze póki jest dobrze

Szkolenia Obowiązkowe

Szkolenia obowiązkowe Pracowników zabezpieczają także Ciebie, Pracodawco. 

zabezpieczenie również dla pracodawcy

Brak szkoleń to ogromne ryzyko.

Stawiasz się w trudnej sytuacji wobec Pracownikaa także narażasz się na wiele niepożądanych zdarzeń w Twojej Firmie. 

Jako specjaliści ciągle spotykamy się z tego typu sytuacjami. Dlatego wyjaśniamy:  

Każdy incydent związany z bezpieczeństwem jest wtedy uznawany za winę Pracodawcy. 

Brak szkolenia oznacza, że Pracownik nie został zaznajomiony z zasadami bezpieczeństwa – jest to więc wina Pracodawcy. 

Jest to najprostsza przyczyna – najłatwiejsza do ustalenia. 

Państwowa Inspekcja Pracy (często w skierowaniach do sądu)
określa to jako:  dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Stawiasz się w trudnej sytuacji wobec Pracownikaa także narażasz się na wiele niepożądanych zdarzeń w Twojej Firmie. 

Jako specjaliści ciągle spotykamy się z tego typu sytuacjami. Dlatego wyjaśniamy:  

 Każdy incydent związany z bezpieczeństwem jest wtedy uznawany za winę Pracodawcy. 

Brak szkolenia oznacza, że Pracownik nie został zaznajomiony z zasadami bezpieczeństwa – jest to więc wina Pracodawcy. 

Jest to najprostsza przyczyna – najłatwiejsza do ustalenia. 

Państwowa Inspekcja Pracy (często w skierowaniach do sądu) określa to jako:  

dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

icoZasób 17

Stawiasz się w trudnej sytuacji wobec Pracownikaa także narażasz się na wiele niepożądanych zdarzeń w Twojej Firmie. 

Jako specjaliści ciągle spotykamy się
z tego 
typu sytuacjami. Dlatego wyjaśniamy:  

 Każdy incydent związany
z bezpieczeństwem 
jest wtedy uznawany za winę Pracodawcy. 

Brak szkolenia oznacza, że Pracownik nie został zaznajomiony z zasadami bezpieczeństwa – jest to więc wina Pracodawcy. 

Jest to najprostsza przyczyna – najłatwiejsza do ustalenia. 

Państwowa Inspekcja Pracy (często
w skierowaniach 
do sądu) określa to jako:  

dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

icoZasób 17

Jest to działanie umyślne (Pracodawca dopuścił), ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi. To otwiera drogę również do roszczeń Pracownika wobec Twojego Biznesu.

Jest to działanie umyślne (Pracodawca dopuścił), ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi. To otwiera drogę również do roszczeń Pracownika wobec Twojego Biznesu.

Jest to działanie umyślne (Pracodawca dopuścił), ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi. To otwiera drogę również do roszczeń Pracownika wobec Twojego Biznesu.

konflikt !

W przypadku konfliktu z Pracownikiem, ten może oskarżyć Pracodawcę o zaniedbania w zakresie bezpieczeństwaTo poważne oskarżenie. Brak szkolenia jest na to niepodważalnym dowodem, który może sprowadzić na Ciebie poważne konsekwencje.  

Brak obowiązkowych szkoleń wyjdzie na jaw przy każdej kontroli – sprawdzeniu akt osobowych. 

To rażące zaniechanie obowiązku Pracodawcy. Skoro tu jest zaniedbanie, są też inne uchybienia. 

Seria kontroli i rekontroli – wysoce prawdopodobna… 

W przypadku konfliktu z Pracownikiem, ten może oskarżyć Pracodawcę o zaniedbania w zakresie bezpieczeństwaTo poważne oskarżenie. Brak szkolenia jest na to niepodważalnym dowodem, który może sprowadzić na Ciebie poważne konsekwencje.   

Brak obowiązkowych szkoleń wyjdzie na jaw przy każdej kontroli – sprawdzeniu akt osobowych. 

To rażące zaniechanie obowiązku Pracodawcy. Skoro tu jest zaniedbanie, są też inne uchybienia. 

Seria kontroli i rekontroli – wysoce prawdopodobna… 

portrait of Businessman wearing boxing gloves, conceptual. ready for your design

konflikt !

W przypadku konfliktu z Pracownikiem, ten może oskarżyć Pracodawcę o zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa. To poważne oskarżenie. Brak szkolenia jest na to niepodważalnym dowodem, który może sprowadzić na Ciebie poważne konsekwencje.  

Brak obowiązkowych szkoleń wyjdzie na jaw przy każdej kontroli – sprawdzeniu akt osobowych. 

To rażące zaniechanie obowiązku Pracodawcy. Skoro tu jest zaniedbanie, są też inne uchybienia. 

Seria kontroli i rekontroli – wysoce prawdopodobna… 

W przypadku konfliktu z Pracownikiem, ten może oskarżyć Pracodawcę o zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa. To poważne oskarżenie. Brak szkolenia jest na to niepodważalnym dowodem, który może sprowadzić na Ciebie poważne konsekwencje.   

Brak obowiązkowych szkoleń wyjdzie na jaw przy każdej kontroli – sprawdzeniu akt osobowych. 

To rażące zaniechanie obowiązku Pracodawcy. Skoro tu jest zaniedbanie, są też inne uchybienia. 

Seria kontroli i rekontroli – wysoce prawdopodobna… 

portrait of Businessman wearing boxing gloves, conceptual. ready for your design

konflikt !

W przypadku konfliktu z Pracownikiem, ten może oskarżyć Pracodawcę o zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa. To poważne oskarżenie. Brak szkolenia jest na to niepodważalnym dowodem, który może sprowadzić na Ciebie poważne konsekwencje.   

Brak obowiązkowych szkoleń wyjdzie na jaw przy każdej kontroli – sprawdzeniu akt osobowych. 

To rażące zaniechanie obowiązku Pracodawcy. Skoro tu jest zaniedbanie, są też inne uchybienia. 

Seria kontroli i rekontroli – wysoce prawdopodobna… 

portrait of Businessman wearing boxing gloves, conceptual. ready for your design

A przecież szkolenia to taka prosta sprawa:

A przecież szkolenia to taka prosta sprawa:

A przecież szkolenia to taka prosta sprawa:

zapamiętaj:

aaZasób 10

pierwszy dzień w pracy = szkolenieBHP 

aaZasób 10

rocznica pracy = szkolenie okresowe BHP 

aaZasób 10

jesteś Pracodawcą = szkolenie BHP dla Pracodawcy 

aaZasób 10

masz Kierownika = szkolenie BHP dla osób kierujących 

aaZasób 10

osoby wyznaczone = szkolenie Pierwsza Pomoc 

aaZasób 10

osoby wyznaczone = szkolenie Przeciwpożarowe

Szkolenie wstępnejest bezwzględnie obowiązkowe. 

Przeważająca działalność Firmy musi być w odpowiednio niskiej kategorii ryzyka. 

Ocena Ryzyka Zawodowego nie wskazuje na potrzebę szkoleń okresowych 

W firmie jest jasno określone jakie stanowiska są stanowiskami administracyjno – biurowymi. 

(nie każdy Pracownik pracujący w biurze pracuje na stanowisku administracyjno – biurowym) 

Osoby na ww. stanowiskach nie kierują pracą innych Pracowników. 

  • pierwszy dzień w pracy = szkolenieBHP 
  • rocznica pracy = szkolenie okresowe BHP 
  • jesteś Pracodawcą = szkolenie BHP dla Pracodawcy 
  • masz Kierownika = szkolenie BHP dla osób kierujących 
  • osoby wyznaczone = szkolenie Pierwsza Pomoc 
  • osoby wyznaczone = szkolenie Przeciwpożarowe

To wszystko.

Masz pytania jak zorganizować szkolenie. Zadzwoń a pomożemy. 

Szkolenie wstępnejest bezwzględnie obowiązkowe. 

Przeważająca działalność Firmy musi być w odpowiednio niskiej kategorii ryzyka. 

Ocena Ryzyka Zawodowego nie wskazuje na potrzebę szkoleń okresowych 

W firmie jest jasno określone jakie stanowiska są stanowiskami administracyjno – biurowymi. 

(nie każdy Pracownik pracujący w biurze pracuje na stanowisku administracyjno – biurowym) 

Osoby na ww. stanowiskach nie kierują pracą innych Pracowników. 

brand_Zasób 1

zapamiętaj:

pierwszy dzień w pracy = szkolenieBHP 

rocznica pracy = szkolenie okresowe BHP 

jesteś Pracodawcą = szkolenie BHP dla Pracodawcy 

masz Kierownika = szkolenie BHP dla osób kierujących 

osoby wyznaczone = szkolenie Pierwsza Pomoc 

osoby wyznaczone = szkolenie Przeciwpożarowe

Szkolenie wstępnejest bezwzględnie obowiązkowe. 

Przeważająca działalność Firmy musi być w odpowiednio niskiej kategorii ryzyka. 

Ocena Ryzyka Zawodowego nie wskazuje na potrzebę szkoleń okresowych 

W firmie jest jasno określone jakie stanowiska są stanowiskami administracyjno – biurowymi. 

(nie każdy Pracownik pracujący w biurze pracuje na stanowisku administracyjno – biurowym) 

Osoby na ww. stanowiskach nie kierują pracą innych Pracowników. 

brand_Zasób 1

zapamiętaj:

pierwszy dzień w pracy = szkolenieBHP 

rocznica pracy = szkolenie okresowe BHP 

jesteś Pracodawcą = szkolenie BHP dla Pracodawcy 

masz Kierownika = szkolenie BHP dla osób kierujących 

osoby wyznaczone = szkolenie Pierwsza Pomoc 

osoby wyznaczone = szkolenie Przeciwpożarowe

Szkolenie wstępnejest bezwzględnie obowiązkowe. 

Przeważająca działalność Firmy musi być w odpowiednio niskiej kategorii ryzyka. 

Ocena Ryzyka Zawodowego nie wskazuje na potrzebę szkoleń okresowych 

W firmie jest jasno określone jakie stanowiska są stanowiskami administracyjno – biurowymi. 

(nie każdy Pracownik pracujący w biurze pracuje na stanowisku administracyjno – biurowym) 

Osoby na ww. stanowiskach nie kierują pracą innych Pracowników. 

brand_Zasób 1