PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • oznakowanie, rozmieszczenie i wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt ppoż. zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
 • wykonywanie oceny obiektów pod kątem spełnienia wymagań ppoż.,
 • opracowywanie i wdrażanie instrukcji, procedur, wewnętrznych regulaminów itp. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników pod kątem ochrony ppoż.

W ramach doradztwa ppoż. zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach związanych
z ochroną przeciwpożarową.

PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • oznakowanie, rozmieszczenie
  i wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
 • wykonywanie oceny obiektów pod kątem spełnienia wymagań ppoż.,
 • opracowywanie i wdrażanie instrukcji, procedur, wewnętrznych regulaminów itp. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników pod kątem ochrony ppoż.

W ramach doradztwa ppoż. zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach związanych
 z ochroną przeciwpożarową.

oferujemy

SZKOLENIA PPOŻ

oferujemy

SZKOLENIA PPOŻ

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych.

Pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie pożaru. Firma, by wypełnić ten obowiązek musi wyznaczyć i skierować swojego pracownika na odpowiednie szkolenie.

75136

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych.

Pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie pożaru. Firma, by wypełnić ten obowiązek musi wyznaczyć i skierować swojego pracownika na odpowiednie szkolenie.

75136

liczy się bezpieczeństwo!

liczy

się

bezpieczeństwo!

liczy się

bezpieczeństwo!

ważna jest również

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z najnowszymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w naszym wykonaniu jest dostosowana do specyfiki obiektu i zawiera:

 • plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych;
 • plany ewakuacji;
 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych;
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
icoZasób 22

Oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z najnowszymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w naszym wykonaniu jest dostosowana do specyfiki obiektu i zawiera:

 • plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych;
 • plany ewakuacji;
 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych;
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
icoZasób 22

Profesjonalnie wykonana oraz wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, obniża ryzyko powstania pożaru, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, zapewnia komfort właścicielowi/ zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

 • Aby wycenić koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 • Do wyceny potrzebne są informacje dotyczące wielkości i przeznaczenia obiektu: powierzchnia użytkowa obiektu, liczba kondygnacji, kategoria (biurowy, magazynowy, produkcja itp.).