DLA TYCH, którzy postanowią
CHRONIĆ ŚRODOWISKA ZAGRANICZNE

IEMA

Oferujemy dwa kursy e-learningowe.

DLA TYCH, którzy postanowią CHRONIĆ ŚRODOWISKA ZAGRANICZNE

IEMA

Oferujemy dwa kursy e-learningowe.

DLA TYCH, którzy postanowią CHRONIĆ ŚRODOWISKA ZAGRANICZNE

IEMA

Oferujemy dwa kursy e-learningowe.

FOUNDATION CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Kurs przeznaczony dla tych, którzy zaczynają pracę w zarządzaniu środowiskiem lub też stanowi ono część ich obowiązków zawodowych. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się członkowstwo Affiliate w IEMA.

Czas kursu – ok. 40 godzin przed monitorem, drugie tyle pracy własnej. Można także dodatkowo dokupić materiały drukowane.

Rozpocząć kurs można „any moment” egzamin zdaje się on-line również „any moment”.

Cena kursu: 575 GBP.
W cenie kursu zawarta jest opłata członkowska, ale najpierw trzeba zdać egzamin.

355868-PAQ2RO-336

FOUNDATION CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Kurs przeznaczony dla tych, którzy zaczynają pracę w zarządzaniu środowiskiem lub też stanowi ono część ich obowiązków zawodowych. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się członkowstwo Affiliate w IEMA.

Czas kursu – ok. 40 godzin przed monitorem, drugie tyle pracy własnej. Można także dodatkowo dokupić materiały drukowane.

Rozpocząć kurs można „any moment” egzamin zdaje się on-line również „any moment”.

Cena kursu: 575 GBP.
W cenie kursu zawarta jest opłata członkowska, ale najpierw trzeba zdać egzamin.

355868-PAQ2RO-336
Bloom sprout from the soil isolated on white background, conservation concept

CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Kurs jest przeznaczony do poniesienia kompetencji zawodowych osób funkcjonujących w środowisku environment and sustainability. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się członkowstwo Associate w IEMA.

Czas kursu – ok. 120 godzin przed monitorem, drugie tyle pracy własnej. Można także dodatkowo dokupić materiały drukowane.

Rozpocząć kurs można „any moment” egzamin zdaje się on-line również „any moment”.

Cena kursu: 1145 GBP. W cenie kursu zawarta jest opłata członkowska, ale najpierw trzeba zdać egzamin.

Bloom sprout from the soil isolated on white background, conservation concept

CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Kurs jest przeznaczony do poniesienia kompetencji zawodowych osób funkcjonujących w środowisku environment and sustainability. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się członkowstwo Associate w IEMA.

Czas kursu – ok. 120 godzin przed monitorem, drugie tyle pracy własnej. Można także dodatkowo dokupić materiały drukowane.

Rozpocząć kurs można „any moment” egzamin zdaje się on-line również „any moment”.

Cena kursu: 1145 GBP. W cenie kursu zawarta jest opłata członkowska, ale najpierw trzeba zdać egzamin.